เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 18.00 น. นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน 24 hr.

บริการทำวีซ่า

ทำความรู้จักกับวีซ่า

หากคุณอยากเป็นนักท่องเที่ยวมืออาชีพแล้วล่ะก็

คงหนีไม่พ้นที่จะต้องทำความรู้จักกับเจ้าวีซ่านี้ให้ดีๆ
เพราะจะเป็นใบเบิกทางพาคุณไปท่องโลกกว้างได้อีกหลากหลายมุมเลยทีเดียว

วีซ่า คือเอกสารรับรองประกอบหนังสือเดินทางที่ประเทศต่าง ๆ ออกให้แก่ผู้เดินทาง เพื่อใช้เข้าพำนักภายในเขตแดนของประเทศนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

ทำความรู้จักกับวีซ่า

ข้อแนะนำในการขอวีซ่า

วีซ่าแต่ละประเทศมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ การศึกษาข้อมูลเอกสารที่จำเป็นโดยละเอียด และ เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกครั้ง คุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

ความยุ่งยากในการขอวีซ่า

หลักฐานพร้อม เล่าความจริง พิสูจน์ว่าจะกลับมา

หลักการง่ายๆแค่นี้ แต่ขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวมักจะพลาดมากที่สุด คือ หลักฐานพร้อม นี่แหละเพราะ ความไม่รู้และ ไม่เชี่ยวชาญ ทำให้หลายๆ ท่าน ต้องเสียเงิน เสียเวลาเดินทางไป กลับ สถานทูตหลายครั้งเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน จนบางท่านก็ถอดใจ เลือกไปประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าแทนก็แล้วกัน

ให้ B Square Journey ช่วยจัดการวีซ่าของคุณ

จะดีกว่ามั้ย ?? ถ้าเราช่วยให้การทำวีซ่าของคุณ สะดวก และ รวดเร็ว
ทำวีซ่ากับเรา ไม่ผ่านไม่เก็บค่าดำเนินการ (ชำระเพียงค่าธรรมเนียมวีซ่าเท่านั้น )

สำหรับท่านที่ต้องการลดความยุ่งยาก และ ประหยัดเวลาในการศึกษาข้อมูลเอกสาร และ การติดต่อประสานงานกับสถานทูต
B Square Journey ยินดีให้บริการปรึกษาและเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่า เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการทำวีซ่าประเภทท่องเที่ยว และ วีซ่านักเรียนในหลากหลายประเทศ เรายินดีที่จะได้ช่วยดูแลคุณ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันแสนสนุก

Hotline :

095-789-1416

ติดต่อทาง Line

LINE@
LINE@

Line : @bsqjourney

นอกเวลาทำการติดต่อผ่าน Line@ 24 hr.

ตัวอย่างผลงานของเรา

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลาทำการ : เสาร์ 08.30 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
 • เอกสารการขอวีซ่า

  หลักฐานสำคัญ

  • เอกสารคำร้องขอ – เอกสารที่คุณต้องพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์และลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
  • หมายเลขอ้างอิงเอกสารคำร้องขอวีซ่า (GWF Reference) – เพื่อใช้ติดต่อนัดหมายหรือแจ้งความประสงค์ใช้บริการเพิ่มเติมกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า กรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าให้นำไปด้วยทั้งหมด และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย
  • สำเนาเอกสารแสดงตัว – ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี อาทิ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศอังกฤษ และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น
  • อีเมลยืนยันการนัดหมาย – พิมพ์อีเมลที่ได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร gov.u
วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

สถานที่ติดต่อ : ติดต่อสถานทูตโดยตรง , ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ,TLS Contact, BLS International
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
 • เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น

  วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก

  • ออสเตรีย (Austria)
  • เบลเยี่ยม (Belgium)
  • เช็ก (Czech)
  • เดนมาร์ก (Denmark)
  • เอสโตเนีย (Estonia)
  • ฟินแลนด์ (Finland)
  • ฝรั่งเศส (France)
  • เยอรมนี (Germany)
  • กรีซ (Greece)
  • ฮังการี (Hungary)
  • ไอซ์แลนด์ (Iceland)
  • อิตาลี (Italy)
  • ลัตเวีย (Latvia)
  • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
  • ลิทัวเนีย (Lithuania)
  • ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
  • มอลตา (Malta)
  • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
  • นอร์เวย์ (Norway)
  • โปแลนด์ (Poland)
  • โปรตุเกส (Portugal)
  • สโลวาเกีย (Slovakia)
  • สโลวีเนีย (Slovenia)
  • สเปน (Spain)
  • สวีเดน (Sweden)
  • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

  นอกจากนี้วีซ่าเชงเก้งยังสามารถใช้เข้าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงได้อีกอาทิ โมนาโค (Monaco) ซานมารีโน (San Marino) และวาติกัน (Vatican) และยังมีอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจอย่าง โครเอเชีย (Croatia) ที่อนุญาตให้ผู้ถือเชงเก้นวีซ่าแบบ Double Entry หรือ Multiple Entry ที่ยังไม่หมดอายุ ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เช่นกัน

  หลักฐานสำคัญ

  • เอกสารคำร้องขอ – เอกสารที่คุณต้องพิมพ์หรือกรอกเรียบร้อยแล้ว
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า กรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าให้นำไปด้วยทั้งหมด และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย
  • สำเนาเอกสารแสดงตัว – ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี อาทิเช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีเส้นผมหรืออุปกรณ์ใด ๆ บดบังใบหน้าและดวงตา (ยกเว้นแว่นสายตา) โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขการถ่ายภาพโดยละเอียด เนื่องจากบางประเทศมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าปกติ
  • ประกันการเดินทาง – เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (30,000 ยูโร) และต้องทำกับบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรองด้วย
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกเชงเก้น และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น
  • ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ/รถเช่า (ถ้ามี) – เ หากไม่มีต้องอธิบายแผนการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรได้ว่าคุณวางแผนการเดินทางอย่างไร

  หลักฐานอื่น ๆ

  • แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • ใบปะหน้า – เขียนใบปะหน้าเอกสารโดยสรุปของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น อาทิเช่นวันเวลาเดินทาง สถานที่ที่ต้องการเที่ยว และรายการหรืออธิบายสั้น ๆ ถึงเอกสารที่รวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณา
  • สัญญาเช่า/สัญญากู้บ้าน/ผ่อนรถ – เป็นเอกสารประกอบเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มีภาระผูกพันกับฐานที่อยู่ในประเทศไทย ให้ทางสถานทูตมั่นใจได้ว่าคุณจะกลับมาอย่างแน่นอน
วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
 • เอกสารการขอวีซ่า

  หลักฐานสำคัญ

  • เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มการขอวีซ่าผู้มาเยือน ประเภทนักท่องเที่ยว ที่คุณกรอกข้อมูลและลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
  • ใบนัดหมาย – เพื่อใช้ติดต่อนัดหมายหรือแจ้งความประสงค์ใช้บริการเพิ่มเติมกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า กรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าให้นำไปด้วยทั้งหมด และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย
  • เอกสารแสดงตัว พร้อมสำเนา ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ถ้ามี อาทิเช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น (พร้อมสำเนาเอกสาร)
  • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (45 x 35 มม.) จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีเส้นผมหรืออุปกรณ์ใด ๆ บดบังใบหน้าและดวงตา โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศออสเตรเลีย และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น
วีซ่าอินเดีย

วีซ่าอินเดีย

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 14.00 น.
 • เอกสารการขอวีซ่า

  กรณียื่นคำร้องแบบ e-Visa

  • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว อัตราส่วน 1:1 โดยคุณสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้ แต่เงื่อนไขสำคัญคือหน้าตรง ดวงตาเปิด ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้าทั้งแว่นและหมวก (ยกเว้นเหตุผลทางศาสนา) และใบหน้าต้องครอบคลุมพื้นที่ 70-80% ของพื้นที่ภาพ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง – สแกนหรือถ่ายภาพหน้าข้อมูลหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด และต้องอัพโหลดเข้าสู่ระบบออนไลน์เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น และมีขนาด 10-300KB ทั้งนี้หนังสือเดินทางฉบับจริงต้องมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

  กรณียื่นคำร้องแบบปกติ

  • เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย
  • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 2 x 2 นิ้ว โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือหน้าตรง ดวงตาเปิด ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้าทั้งแว่นและหมวก (ยกเว้นเหตุผลทางศาสนา) และใบหน้าต้องครอบคลุมพื้นที่ 70-80% ของพื้นที่ภาพ
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศอินเดีย และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น
  • แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศอินเดียเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • สำเนาเอกสารแสดงตัวผู้ปกครอง – กรณีเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีการประทับนิ้วโป้งข้างขวาลงในเอกสารคำร้องขอ พร้อมลงชื่อบิดา-มารดาของเด็กที่หน้า 2 และแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาด้วย
วีซ่าจีน

วีซ่าจีน

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC)
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 15.00 น. (รับเอกสารคืนได้ถึง 16.00 น.)
 • เอกสารการขอวีซ่า

  หลักฐานสำคัญ

  • เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกกรอกด้วยลายมือ หรือพิมพ์มาจากระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้ 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินไปจีน
  • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศจีน และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น ค้นหาและจองโรงแรมที่พักในจีน

  หลักฐานรูปถ่าย

  เนื่องจากสถานทูตจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับความถูกต้องของรูปถ่ายหน้าตรงเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาเดียวสำหรับนักเดินทางที่อาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายผิดระเบียบ โดยเงื่อนไขของรูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกต้องและทางสถานทูตยอมรับได้มีดังนี้

  • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว และไม่มีกรอบขาวรอบรูป
  • รูปต้องมีขนาดกว้าง 33 มม. และสูง 48 มม.
  • ใบหน้าต้องมีความกว้าง 15 – 22 มม. สูง 28 – 33 มม.
  • ระยะจากคางถึงขอบรูปด้านล่างต้องสูงกว่า 7 มม.
  • ระยะจากศีรษะถึงขอบรูปด้านบนต้องอยู่ระหว่าง 3 – 5 มม.
  • ระยะของภาพต้องไม่ใกล้ไปหรือไกลไป โดยระยะระหว่างดวงตาต้องไม่น้อยกว่า 60 พิกเซล
  • ห้ามใส่เสื้อสีขาว และต้องใส่เสื้อที่มีสีตัดกับพื้นหลังสีขาวชัดเจน
  • ใบหน้าตรง ดวงตาอยู่กลางรูป เปิดหู ไม่หลับตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน และต้องเห็นหน้าผากกับคิ้วอย่างชัดเจน
  • สวมแว่นสายตาไร้สีได้ แต่กรอบแว่นต้องบางมากเท่านั้น หากกรอบหนาให้ถอดแว่นออก (ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถอดแว่นถ่ายรูปเลยดีกว่า)
  • ห้ามสวมเครื่องประดับตกแต่งทั้งต่างหูหรือสร้อยคอ
  • ไม่หมวกบดบังศีรษะยกเว้นเหตุผลทางศาสนา
  • รูปถ่ายต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น
วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

สถานที่ติดต่อ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เวลาทำการ : ติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลานัดหมาย ปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เอกสารการขอวีซ่า

  หลักฐานสำคัญ

  คุณจำเป็นต้องแยกหลักฐานสำคัญไว้ต่างหาก เนื่องจากหลักฐานเหล่านี้ต้องส่งให้สถานทูตโดยไม่ได้รับคืน (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

  • ใบยืนยัน – ใบ Confirmation ของแบบฟอร์ม DS-160 ที่คุณได้รับหลังส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ของกรมการกงสุลสหรัฐอเมริกาแล้ว
  • ใบนัดสัมภาษณ์ – เอกสารที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนนัดวันเวลาสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์แล้ว
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากช่วงเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า กรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าให้นำไปด้วยทั้งหมด
  • รูปถ่ายหน้าตรง – รูปถ่ายฉบับจริงขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ โดยมีสีหน้าเป็นธรรมชาติ พื้นหลังขาว ใบหน้าสว่างไม่มีเงา ไม่มีสิ่งใดบดบังใบหน้าและดวงตา (ห้ามสวมแว่น) ส่วนใบหน้าต่างมีขนาดไม่ต่ำกว่า 50% และไม่มากกว่า 70% ของพื้นที่รูป โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียม – ซึ่งก็คือใบนำฝากที่ได้รับตราประทับยืนยันการฝากจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ว

  หลักฐานอื่น ๆ ในการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

  หลักฐานอื่น ๆ นั้นเป็นเพียงหลักฐานเพิ่มเติมที่คุณควรนำมาประกอบการสัมภาษณ์เท่านั้น และอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเจ้าหน้าที่อาจเรียกดูหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอดูแต่ไม่มีให้ คุณจะไม่สามารถส่งเอกสารในภายหลังได้อีก ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดที่นำมาต้องเป็นเอกสารฉบับจริง โดยเอกสารเหล่านี้เจ้าหน้าที่จะคืนให้ระหว่างการสัมภาษณ์

  • หลักฐานแสดงรายได้ – ไม่ว่าจะเป็นรายการเดินบัญชีเงินฝาก หลักฐานการชำระภาษี ใบจดทะเบียนการค้า (กรณีเจ้าของกิจการ) รวมทั้งเอกสารครอบครองทรัพย์สิน เช่นรถยนต์ โฉนดที่ดิน หรือสัญญากู้บ้านเป็นต้น
  • หนังสือรับรอง – หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษในกรณีเป็นพนักงาน โดยต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน และควรมีการระบุจุดหมายปลายทาง ช่วงวันเดินทาง และวันที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างชัดเจน พร้อมลงนามและประทับตรา
  • แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  • ผลการศึกษา – กรณีผู้เดินทางอยู่ในระหว่างการเรียน ให้นำผลการเรียน หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาสังกัดอยู่เป็นภาษาอังกฤษมาด้วย
  • ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดี – ในข้อกำหนดของกรมการกงสุลระบุให้นำมาด้วย ในกรณีที่คุณเคยถูกจับกุม ตัดสินโทษ หรือถูกฟ้องมาก่อน แม้ว่าจะได้ชดใช้ความผิดหรืออภัยโทษแล้วก็ตาม
วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านิวซีแลนด์

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC)
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น.
 • เอกสารการขอวีซ่า

  หลักฐานสำคัญ

  คุณจำเป็นต้องแยกหลักฐานสำคัญไว้ต่างหาก เนื่องจากหลักฐานเหล่านี้ต้องส่งให้สถานทูตโดยไม่ได้รับคืน (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (เฉพาะยื่นผ่านเอกสาร) – เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากรายการดาวน์โหลดข้างต้น พร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
  • ใบยืนยันการรับคำร้อง (เฉพาะยื่นผ่านระบบออนไลน์) – เอกสารที่ต้องพิมพ์จากหน้าต่างบนเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์เมื่อคุณยื่นคำร้องในระบบเสร็จเรียบร้อย
  • Credit Card Authorization Form (เฉพาะการส่งทางไปรษณีย์) – เอกสารที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อยินยอมให้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิตของคุณ
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 12 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้าสำหรับการประทับตราวีซ่า
  • สำเนาเอกสารแสดงตัว – ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี อาทิเช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
  • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 35 x 45 มม. หรือ 1,200 x 900 – 3,000 x 2,250 พิกเซลในแนวตั้งในกรณียื่นผ่านระบบออนไลน์) จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีเส้นผมหรืออุปกรณ์ใด ๆ บดบังใบหน้าและดวงตา โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • รายการเดินบัญชีเงินฝาก – สามารถใช้สมุดบัญชี เอกสารเงินฝากประจำ หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนที่ได้รับตราประทับจากธนาคาร ที่แสดงถึงเงินหมุนเวียนของคุณ
  • เอกสารแสดงข้อมูลทางบัญชี – ซึ่งเป็นเอกสารจากธนาคารที่การันตีเงินฝากของคุณเป็นภาษาอังกฤษ หรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีเงินเพียงพอต่อการพำนักอาศัย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์มีกฎระเบียบที่ชัดเจนเรื่องจำนวนเงินที่คุณต้องมีดังนี้
   - คุณต้องมีเงินอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อคนต่อเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายและที่พัก
   - คุณต้องมีเงินอย่างน้อย 400 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อคนต่อเดือนกรณีมีที่พักแล้ว ค้นหาและจองโรงแรมที่พักในนิวซีแลนด์
  • แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  หลักฐานอื่น ๆ

  • เอกสารรับรองการทำงาน
   • กรณีเป็นพนักงาน: ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน และควรมีการระบุจุดหมายปลายทาง ช่วงวันเดินทาง และวันที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างชัดเจน พร้อมลงนามและประทับตรา
   • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ: ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของกิจการ
  • สลิปเงินเดือน – กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน โดยยอดเงินสุทธิในสลิปจะต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีเงินฝากด้วย และควรมีรายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป
  • ประวัติการเดินทาง – จากการถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย รวมทั้งเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • ใบขับขี่สากล – กรณีมีการวางแผนเดินทางด้วยการขับรถยนต์ ประเทศนิวซีแลนด์จำเป็นต้องมีใบขับขี่สากลเพื่อใช้ในการรับรถด้วย
วีซ่าแคนาดา

วีซ่าแคนาดา

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน : จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 17.00 น
 • เอกสารการขอวีซ่า

  หลักฐานสำคัญ

  • แบบฟอร์มตรวจเช็ครายการเอกสาร (IMM5484) – ใบปะหน้าเพื่อตรวจเช็ครายการเอกสารประกอบการพิจารณาเฉพาะการยื่นคำร้องด้วยตนเอง
  • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า (IMM5257) – แบบฟอร์มสำคัญที่ต้องมีการ Validate บาร์โค้ตที่หน้าสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น พร้อมลงชื่อในกรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง
  • แบบฟอร์มข้อมูลครอบครัว (IMM5707) – แบบฟอร์มแสดงรายชื่อบุคคลในครอบครัวของคุณทั้งหมด (พ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก) ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม
  • แบบฟอร์มข้อมูลครอบครัว (IMM5707) – แบบฟอร์มแสดงรายชื่อบุคคลในครอบครัวของคุณทั้งหมด (พ่อ/แม่/คู่สมรส/ลูก) ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม
  • แบบฟอร์มให้ความยินยอมวีเอฟเอส – ในกรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง ซึ่งจำเป็นต้องให้ความยินยอมแก่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในการดำเนินการ
  • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า – ในกรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง ซึ่งจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านหน้าเว็บไซต์ ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับแนบกับเอกสารด้วย
  • เอกสารเรียกขอหนังสือเดินทาง – ในกรณียื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์และผ่านการพิจารณาแล้ว รัฐบาลแคนาดาจะส่งหนังสือยืนยันให้คุณเพื่อใช้แนบในการฝากส่งหนังสือเดินทางกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับรับตราประทับวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้า
  • ประวัติการท่องเที่ยว – ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วยเพื่อใช้เป็นประวัติการท่องเที่ยว
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศแคนาดา หรือใบจองเที่ยวบินที่สามารถยกเลิกได้
  • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นใบจองโรงแรมภายในประเทศแคนาดา หรือใบจองที่สามารถยกเลิกได้ หรือรายละเอียดที่พักที่คุณต้องการพักหากยังไม่ได้จอง
  • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (45 x 35 มม.) จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีเส้นผมหรืออุปกรณ์ใด ๆ บดบังใบหน้าและดวงตา โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และมีความสูงของใบหน้าในรูปถ่ายระหว่าง 31-36 มม.
วีซ่าดูไบ

วีซ่าดูไบ

สถานที่ติดต่อ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย
 • เอกสารการขอวีซ่า

  หลักฐานสำคัญ

  • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า – บางผู้ให้บริการจะมีแบบฟอร์มให้คุณดาวน์โหลด (อาทิเช่นสายการบินเอมิเรตส์ ) หรือบางที่ก็ให้คุณกรอกผ่านระบบออนไลน์ (อาทิเช่นสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์)
  • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง พร้อมหน้าที่เคยมีการประทับลงตราจากประเทศอื่น ๆ มาแล้ว และสแกนส่งผู้ให้บริการโดยไม่ต้องส่งหนังสือฉบับจริง
  • รูปถ่ายหน้าตรง – โปรดศึกษาข้อกำหนดของแต่ละตัวแทนว่าต้องใช้รูปถ่ายขนาดเท่าไหร่ แต่ในเบื้องต้นเราขอแนะนำรูปถ่ายหน้าตรงพื้นขาวขนาด 600 x 600 พิกเซล จากคำแนะนำของสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นใบจองโรงแรมภายในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือใบจองที่ได้รับการยื่นยันแล้ว