เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 18.00 น. นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน 24 hr.

VISA ไม่ขอล่วงหน้า ก็ได้หรอ ?? l มาทำความรู้จัก Visa on Arrival (VOA) กันเถอะ

    หากใครได้อ่านบทความเรื่อง 20 ประเทศยอดฮิต ที่คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า ไปแล้วคงจะคุ้นหูกับคำว่า วีซ่า (Visa) กันบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องวีซ่ากันค่ะ เรามาดูกันว่า ความแตกต่างระหว่าง VISA , VISA FREE  และ VISA ON ARRIVAL คืออะไร?

VISA

โดยปกติแล้วคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศใดๆ จะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศปลายทางซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนักเสียก่อน
ซึ่งการทำวีซ่า จะต้องทำ “ก่อน” ที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศนั้นๆ โดยจะดำเนินการจากประเทศที่เราอยู่  เช่น หากต้องการเดินทางไปประเทศอเมริกา เราต้องยื่นขอวีซ่าอเมริกา กับสถานฑูตอเมริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอเมริกาได้

VISA FREE

คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศหนึ่งๆ ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้
(1) ประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ประเทศได้ไม่เกินจำนวนวันที่กำหนด
(2) ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศไทย
สามารถตรวจสอบได้ว่า ประเทศใดบ้างที่ “ยกเว้นวีซ่า” ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ในปี 2019 ได้ที่ 31 ประเทศและดินแดนที่คนไทยไม่ต้องใช้วีซ่า ปี 2019

VISA ON ARRIVAL (VOA)

คนต่างชาติบางสัญชาติสามารถมาขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทางได้ (visa on arrival)  โดยไม่ต้องทำวีซ่ามาจากประเทศของตน พูดง่ายๆ คือ “ทำวีซ่าเมื่อไปถึง” ซึ่งผู้เดินทางสามารถเตรียมเอกสารมาดำเนินการที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง กรอกแบบฟอร์ม ชำระค่าธรรมเนียม แล้ว รออนุมัตวีซ่า เพื่อเข้ามาพำนักในประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เลย

  ประเทศที่อนุญาติให้คนไทย ไปทำ visa on arrival ในปี 2019 ได้แก่ 

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไป สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้

ข้อมูลจาก กรมการกงสุล อัพเดตเมื่อ 15 มีนาคม 2562

   ข้อมูลรายชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่าสำหรับคนไทย จะอัพเดตอยู่เสมอ ก่อนเดินทางควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ คือ เว็บไซต์ของ กรมการกงสุล  http://www.consular.go.th ก่อนเสมอจะได้ไม่บินไปเก้อนะจ๊ะ