เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 18.00 น. นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน 24 hr.

Taiwan EXP-ExclusiveTrip 13 -16 Sept 2019

ไปที่ไหน

 • ไปที่ประเทศ ไต้หวัน เดินทางโดยเครื่องบิน จาก กทม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ไปเมื่อไหร่

 • กำหนดการเดินทาง คือ 13 – 17 กันยายน 2562

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 • เดินทางเต็มๆ 4 วัน บินเช้า กลับดึก (วันที่ 5 มาถึงไทย 01.20 น.)

ไปทำอะไรบ้าง

 • วัตถุประสงค์หลัก คือ ร่วมงานEvent ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2562

 • วันอื่นๆ ท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญ และ จุดที่สวยงามของประเทศไต้หวัน

 • แผนการเดินทางคร่าวๆ สำหรับโปรแกรมเที่ยวในไต้หวัน 4 วัน 3 คืน  (วันที่ 5 มาถึงไทย 01.20 น.)

*  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่มีหลาย Bus อาจทำการสลับสถานที่ หรือ สลับวัน ในการเที่ยวเพื่อไม่ให้แออัดจนเกินไป โปรแกรมที่แน่นอนจะส่งให้อีกครั้งหลังจากกรุ๊ป confirm ค่ะ

สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม เพื่ออำนวยความสะดวกของท่าน  เราจัดทำโปรแกรมแยกให้ Bus ของท่านโดยเฉพาะ ในส่วนของอาหาร และ สถานที่เที่ยว

 1. อาหารทุกมื้อที่เรามีบริการจะเป็นภัตตาคารฮาลาล

 2. Day 1 ไปชมมัสยิด TAIPEI GRAND MOSQUE แทน วัดหลงซันซื่อ*

ไปยังไง

 1. เดินทางด้วยสายการบิน China Airline ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน มีฐานบินหลักอยู่ที่ไต้หวัน ท่าอากาศยานเถาหยวน ชั้น Economy ของเครื่องบิน A 330 มาพร้อมที่นั่งสะดวกสบาย และระบบความบันเทิงบนหน้าจอติดตั้งเฉพาะที่นั่ง

 • เดินทางที่สนาบินสุวรรณภูมิ

 • มีบริการอาหารบนเครื่อง

 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 30 kg ไม่จำกัดจำนวนชิ้น

 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 kg จำนวน 1 ชิ้น  ขนาดไม่เกิน 23 cm x 36 cm x 56 cm

 1. ขาไป CI 838  เดินทางเวลา 08.35 – 13.15   ของวันที่ 13 กันยายน 2562

  ขากลับ CI 837 เดินทางเวลา 22.35 – 01.20  (+1) ออกวันที่ 16 กันยายน 2562 กลับมาถึงไทย วันที่ 17

 2. ท่านที่ต้องการบินด้วยประเภท Business Class สามารถแจ้งเราล่วงหน้า พร้อมส่งหน้า Passport เพื่อทำการจองค่ะ (จะไม่ได้จองรวมกับตั๋วกรุ๊ป)

  สำหรับ  Business Class ของ China Airline เที่ยวบินดังกล่าว ต้องชำระเพิ่มจากราคาแพ็คเกจเดิมอีกประมาณ 15,000 บาทต่อท่าน (เป็นราคา upgrade ต่ำสุด เช็คเมื่อ 7 ส.ค. 62)

 3. ระหว่างการท่องเที่ยวบริการรถโค้ชปรับอากาศ ขนาดเหมาะสมกับกรุ๊ปของท่าน พร้อมไกด์ท้องถิ่น

 4. วันที่ศึกษาดูงาน รถโค้ชนำท่านไปส่งสถานที่จัดงาน และ มารับกลับเมื่อเลิกงาน

**** ไม่การันตีราคาตั๋ว หากไม่ได้วางมัดจำภายในวันที่กำหนด หากท่าน confirm ช้า ราคาตั๋วอาจปรับเปลี่ยนตาม subclass ที่เหลืออยู่ และ หากที่นั่งไม่เพียงพออาจต้องไปด้วยสายการบินอื่นค่ะ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคารวมของทริปปรับสูงขึ้นค่ะ ****

มื้ออาหาร

*สำหรับวันงาน อาหารกลางวัน และ เย็นทานในงานค่ะ
* มีอาหารบริการบนเครื่องทั้งขาไป และ ขากลับ (บิน china airline)
* สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม อาหารทุกมื้อที่เรามีบริการจะเป็นภัตตาคารฮาลาล เราเลือกสรรภัตตาคารที่ประกอบอาหารฮาลาลอย่างถูกต้องตามหลักการมาบริการ –รายชื่อภัตตาคารฮาลาลจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ

พักที่ไหน

 • เรามีโรงแรมระดับ 3-4 ดาวหลายแห่งในเมืองไทเปไว้บริการท่าน รายชื่อโรงแรมของแต่ละกรุ๊ปอาจแตกต่างกันไปตามจำนวนห้องที่ว่างในขณะที่ท่าน confirm เราจะเลือกโรงแรมที่ดีที่สุดที่ทำได้มาบริการท่านค่ะ (รายชื่อโรงแรมจะแจ้งให้ทราบได้หลังจากกรุ๊ปถูก confirm)

 • เนื่องจากช่วงที่คณะของท่านเดินทาง ตรงกับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวไต้หวัน ทำให้โรงแรมที่พักในเมืองไทเป หรือ ย่านตลาดไนท์มาร์เก็ตมีจำนวนห้องว่างน้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมตามความเหมาะสมค่ะ

ราคาเท่าไหร่

OPTION 1 – ทีมเรา เหมาทั้ง bus เลย

 • Bus สำหรับ 35 ท่าน =   ท่านละ 20,000 บาท + ค่าบัตร VIP    = 25,000

 • Bus สำหรับ 30 ท่าน =  ท่านละ  20,500 บาท  + ค่าบัตร VIP   = 25,500

 • Bus สำหรับ 25 ท่าน =  ท่านละ  22,500 บาท  + ค่าบัตร VIP    = 27,500

 • Bus สำหรับ 20 ท่าน =  ท่านละ  23,150 บาท  + ค่าบัตร VIP    = 28,150

OPTION 2 – รวมกันกับทีมอื่นได้
ทางเราจะจัดรวม Bus ให้ได้ราคาต่ำที่สุด  หรือ หากจะจับคู่กับทีมอื่นมาเลยให้ครบ Bus จะดีมากเลยค่ะ
ส่งรายชื่อมาว่า ทีมงานของท่านไปกี่คน และ ขอรายชื่อผู้ประสานงานค่ะ

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าว เป็นราคาต่อท่าน สำหรับผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

 • พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม  5000  บาท/ท่าน

 • ราคาเด็ก สอบถามเพิ่มเติม พร้อมแจ้งอายุของน้องด้วยค่ะ

จ่ายเงินยังไง          แล้วแต่ leader จะบริหารค่ะ เสนอเป็น 2 options

Option 1  ชำระเต็มจำนวนเลย (ง่ายสุด)

Option 2 เก็บมัดจำก่อน 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ เก็บสิ้นเดือนสิงหาคม 2562

*** ข้อมูลสำหรับ Leader ***
การชำระเงินที่ทางบริษัทจะเรียกเก็บจากท่าน

 1. ชำระค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป 2000 บาท/ท่าน ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (ถ้าไม่จ่ายตั๋วหลุด ขอใหม่ราคาอาจจะปรับสูงขึ้นค่ะ)

 2. ชำระค่ามัดจำ โรงแรม และ แลนด์ 5000 – 6075 บาท/ท่าน ขึ้นกับขนาดกรุ๊ปของท่าน  ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562

 3. ชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ( ยอดชำระขึ้นกับราคาของขนาดกรุ๊ปที่ท่านเลือก )

กรุ๊ปที่ confirmed แล้ว ( update 7 aug 2019)

Bus 1   ทีมพี่ภา  35 ท่าน  ราคา 25,000 บาท/ท่าน 

Bus 2   ทีมพี่ภา  35 ท่าน  ราคา 25,000 บาท/ท่าน  *Special Require – มุสลิม*