เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 18.00 น. นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน 24 hr.

รวบรวม Swift Code ครบทุกธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อัพเดตล่าสุด

Swift Code คืออะไร ?

     คือ รหัสของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้ในการรับ – ส่งข้อความระหว่างกัน เช่นคำสั่งการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งให้บริการโดยองค์กรที่มีชื่อว่า Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT
     โดย SWIFT Code จะมีความยาว 8 – 11 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น KASITHBKXXX ซึ่งมีความหมายดังนี้

 • อักษรตัวที่ 1 – 4 หมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ เช่น KASI = Kasikornbank

 • อักษรตัวที่ 5 – 6 คือรหัสประเทศ เช่น TH = Thailand

 • อักษรตัวที่ 7 – 8 คือรหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok

 • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสสาขาธนาคาร ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX

ในบทความนี้แอดมินรวบรวม switf code มาให้แบบครบถ้วนทุกธนาคาร และ สถาบันการเงิน (ชนิดที่ว่า บางธนาคารบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามีธนาคารนี้ด้วย) และ ได้เน้นสีให้สำหรับ ธนาคารที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะ

1. ธนาคารพาณิชย์ไทย เรียงตามลำดับอักษร A – Z

 • ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ANZBTHBK

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Ayudhya bank AYUDTHBK

 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) BKCHTHBK

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : Bangkokbank BKKBTHBK

 • ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ICBCTHBK

 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ICBKTHBK

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : Kasikornbank (KBANK) KASITHBK

 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) Kiatnakin KKPBTHBK

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) krungthai KRTHTHBK

 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) Land and Houses Retail Bank Public Company limited. LAHRTHB1

 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) Standard Chartered SCBLTHBX

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Siam Commercial Bank Public Company Limited SICOTHBK

 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) STBCTHBK

 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO Bank Public Company Limited TFPCTHB1

 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Thanachart Bank Public Company Limited  THBKTHBK

 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) THCETHB1

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB Bank Public Company Limited TMBKTHBK

 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB Thai Bank Public Company Limited UBOBTHBK

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) United Overseas Bank UOVBTHBK

2. สาขาธนาคารต่างประเทศ เรียงตามลำดับอักษร A – Z

 • ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพฯ BHOBTHBK

 • ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ BNPATHBK

 • ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ BOFATH2X

 • ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ CHASTHBX

 • ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ CITITHBX

 • ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ DCBBTHBK

 • ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ DEUTTHBK

 • ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ HSBCTHBK

 • ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ MHCBTHBK

 • ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ OCBCTHBK

 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ SMBCTHBK

3. สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives BAABTHBK

 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย EXTHTHBK

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Government Housing Bank GOHUTHB1

 • ธนาคารออมสิน Government savings bank GSBATHBK

 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMCRTHB1

 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SMEBTHBK

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย TIBTTHBK

4. บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์

 • บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ADVNTHB1

 • บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) BFITTHB1

 • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPETHB1

 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KSOPTHB1

 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด NASMTHB1

 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TSCCTHB1

 • บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFCTHB1

5. สถาบันอื่น ๆ

 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DEPGTHB1

 • บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด NAITTHB1

 • บริษัทศูนย์ประมวลผล จำกัด PRCYTHB1

 • บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด TCHCTHB1

 • บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด THPNTHB1

 • บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด TSDCTHBK

 • บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด VIIHTHB1

6. ส่วนราชการ

 • กรมบัญชีกลาง CGDXTHB1

 • กรมสรรพากร REDPTHB1

                              ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย