เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 18.00 น. นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน 24 hr.

ทัวร์ตุรกี 17 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ป๊อบปูล่า ตุรกี Popular Turkey 9days 6 nights

ทัวร์โค๊ด BSQJ190055
โรงแรมถ้ำ,บอลลูน,ม้าไม้จำลองเมืองทรอย,มหาวิหารคาร์นัค,พระราชวังทอปกาปึ,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย,ROMAN BATH,เมืองเฮียราโพลิ
Turkish Coffee,Pomegrante Tea,ไอศกรีมท้องถิ่น
เมืองชานัคคาเล่,อิสตันบูล,วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ,โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น,ปามุคคาเล่,คัปปาโดเกีย,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,เมืองโบราณเอฟฟิซุส
4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. - 25 ต.ค. 62
 Mahan Air
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,888 บ.

HELLO TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BSQJ190065
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย, ฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Pomegrante Tea ,ไอศกรีมท้องถิ่น, Turkish Coffee, FREE WIFI ON BUS
อิสตันบูล, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ชานัคคาเล่,คัปปาโดเกีย,นครใต้ดิน,อังการ่า ,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,บ้านพระแม่มารี,วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส,พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า,คัปปาโดเกีย,ตลาดสไปซ์มาร์เกต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.

SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BSQJ190062
พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน, ระบำหน้าท้อง, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค ,FREE WIFI ON BUS
Turkish Coffee, Pomegrante Tea , ไอศกรีมท้องถิ่นตุรกี
อิสตันบูล, พระราชวังทอปกาปึ, ชานัคคาเล่, คูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส,ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย,เฮียราโพลิส,ปามุคคาเล่,คัปปาโดเกีย, ช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์ตุรกี FINE WINTER TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BSQJ190112
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย เที่ยวไม่เหนื่อยนอนอิสตันบูล 1 คืน บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง! แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี
Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ, ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี,Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้า เงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟี ยพระราชวังทอปกาปึ-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซ--เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-คอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.

ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT

ทัวร์โค๊ด BSQJ190111
พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 1 ครั้ง FREE WIFI ON BUS แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลบาเช่-ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองคูซาดาซ-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-–ทุ่งดอกลาเวนเดอร-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหุบเขาอุซิซาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 37,555 บ.