เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 18.00 น. นอกเวลาทำการ ติดต่อผ่าน 24 hr.

ทัวร์ภูฎาน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BSQJ190089
พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.